Regulamin akcji bon 100 zł do Empiku - Smiletrips.pl
Deprecated: Funkcja get_currentuserinfo jest przestarzała od wersji 4.5.0! Zamiast jej proszę użyć wp_get_current_user(). in /home/srv44960/domains/smiletrips.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
  1. Organizatorem akcji jest firma Smile Trips Edukacja bez granic Małgorzata Broniewicz z siedzibą pod adresem Słonimskiego 28/35, 50-304 Wrocław.

2. Akcja trwa od 15.06.2023 do 31.08.2023.

3. Warunkiem udziału w akcji jest spełnienie następujących warunków:
a) Posiadanie konta na platformie Instagram.
b) Obserwowanie profilu @SmileTrips na Instagramie.
c) Stworzenie i opublikowanie 5 relacji na Instagramie, w których należy oznaczyć profil @SmileTrips oraz korzystać z odpowiedniego hashtagu związane z promocją.
d) Opublikowanie jednej historii (rolki) na Instagramie, w której należy oznaczyć profil @SmileTrips jako współtwórcę.

4. Za spełnienie warunków określonych w punkcie 3, uczestnik otrzyma voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Empik. Voucher zostanie przesłany uczestnikowi drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia akcji.

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w akcji tylko raz.

6. Akcja nie jest skierowana do pracowników Smile Trips ani ich bliskich krewnych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania akcji lub zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W przypadku anulowania akcji uczestnikom nie przysługuje żadne odszkodowanie czy roszczenia wobec Smile Trips.

8. Uczestnik promocji zgadza się na udostępnienie swojego konta na Instagramie oraz treści publikowanych w ramach promocji dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z SmileTrips.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu lub podejrzeń o oszustwo, Smile Trips zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z akcji bez wcześniejszego powiadomienia.

10. Wszelkie spory wynikłe w związku z promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu opublikowania i obowiązuje przez cały okres trwania akcji.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

13. Udział w akcji oznacza akceptację regulaminu przez uczestnika.

14. W przypadku osób nieletnich, wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w akcji.